Reinventing You: Define Your Brand, Imagine Your Future
Guide

Reinventing You: Define Your Brand, Imagine Your Future

คนหลายคนมันบ่นอยู่บ่อยๆ ว่าเพราะพื้นฐานของตัวเองทำให้ไม่สามารถได้มีโอกาสทำงานที่สร้างความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ บางคนก็ทำงานโดยที่มองหนทางที่จะก้าวไปต่อได้ลำบาก แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไร้หนทางเสมอไปเพราะถ้าหากคุณหาหนทางที่จะ “ปฏิวัติ” ตัวเองได้แล้ว คุณก็สามารถคว้าโอกาสดีๆ ทางด้านหน้าที่การงานเอาไว้ได้แม้ว่าคุณอาจจะไม่ได้มีพื้นฐานประเภทเรียนจบตรงสาย หรือมีประสบการณ์การทำงานแต่อย่างใด Reinventing You ของ Dorie Clark ได้ถอดบทเรียนสำคัญๆ ตั้งแต่การสำรวจตัวเองจนไปถึงขั้นตอนที่คุณควรทำหากต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับตัวคุณเอง