ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้
Investment

ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้

พูดถึงการลงทุนในคอนโด หรือซื้อคอนโดมาปล่อยเช่า คนส่วนใหญ่มักคิดไปก่อนว่าเป็นเรื่องของคนรวย “ไม่ต้องไฮโซ ก็ลงทุนคอนโดได้” ของคุณอัญพัชร์ ทรัพย์ยืนยง ซึ่งออกตัวว่าเป็นพนักงานประจำธรรมดาๆก็สามารถเป็นเจ้าของคอนโดนับสิบห้อง ไว้ปล่อยเช่า เพื่อสร้าง passive income ได้ เป็นหนังสือที่เล่าเคล็ดลับ และหลักในการหาคอนโดในราคาที่เหมาะสมเพื่อการลงทุน จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนเอง หนังสือแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ประสบการณ์ ทฤษฏีพิชิตคอนโด และ ลงมือทำ! เป็นหนังสือที่เล่าจากประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักในการดำเนินเรื่อง…