Digital Exhaust
Management

Digital Exhaust

คำว่า Big Data ลายเป็นคำยอดฮิตของการบริษัทธุรกิจในยุคปัจจุบัน นั่นก็เพราะเมื่อเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้ว บริษัทจำนวนมากมีข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจได้ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data ยังเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้แพร่หลายมากมาย (สวนทางกับที่ใครๆ ก็พูดกัน)

Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy
Technology

Age of Context: Mobile, Sensors, Data and the Future of Privacy

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรูปการใช้ชีวิตปัจจุบันไปมาก อย่างไรก็ตาม คำว่า “ไฮเทค” หรือ “ล้ำสมัย” มักถูกมองว่าคือการใช้อินเตอร์เนต เข้าเว็บไซต์ ใช้ Social Media ประกอบกับการใช้มือถือรุ่นใหม่ๆ หรือแท็บเล็ต แต่สิ่งที่ Robert Scoble และ Shel Israel เขียนไว้ใน Age of Context: Mobile, Sensors,…