Disney U

เรารู้จักกันดีว่า Disney Land คือดินแดนสุดมหัศจรรย์ที่สร้างความฝันในวัยเด็กให้กลายเป็นโลกแห่งความจริง มันคือสวนสนุกที่เด็กๆ ทั่วโลกใฝ่ฝันที่จะต้องไปให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่การจะสร้างโลกแบบนั้นได้นั้น จำเป็นต้องใช้ทีมงานมืออาชีพมากมายในการทำงานที่แตกต่างจากงานปรกติทั่วๆ ไปมา เพราะเหล่าพนักงานในสวนสนุกไม่ได้ทำงานนั่งโต๊ะแบบคนทำงานออฟฟิศทั่วๆ ไป แต่เป็นการ “แสดง” ต่อหน้าผู้ชมมากมายที่เดินเข้าสู่สวนสนุก เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว Disney ใช้วิธีการแบบใดในการฝึกให้พนักงานสามารถมีทัศนคติและความสามารถมากพอที่จะ “แสดง”​ ได้อยู่ตลอดทั้งวันในตลอดทั้งปี เช่นเดียวกับทำอย่างไรถึงพัฒนาสวนสนุกของพวกเขาให้ไม่น่าเบื่อแม้เวลาจะผ่านไปก็ตาม หนึ่งในกุญแจสำคัญนั้นคือ Disney University ซึ่งเป็นหัวใจของการฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของ Disney ซึ่ง Doug Lipp ได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ความเป็นมา ปรัชญา และตัวอย่างการทำงานของ Disney University เอาไว้ในหนังสือเล่มนี้

Contents that shouldn’t be missed

  • หลักการในการสร้างองค์ความรู้และระบบการถ่ายทอดให้กับพนักงานของ Disney ที่เป็นระบบอย่างยอดเยี่ยม
  • ปรัชญาและแนวคิดของการมี “สถานบันการศึกษา” ภายในองค์กรที่หลายๆ องค์กรต้องพิจารณา
  • ตัวอย่างของการนำแนวคิดไปใช้จริงกับเหตุการณ์จริงที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
  • แนวคิดสำคัญของการบริหารพนักงานในธุรกิจบริการที่ไม่ธรรมดา

The Goods

  • แค่แนวคิดเรื่องการสร้างโรงเรียนในองค์กรก็น่าสนใจมากๆ แล้ว
  • เรื่องราวในหนังสือสนุก น้ำไม่เยอะ สรุปใจความได้ดี

Who should read this

  • HR ของทุกบริษัท
  • โดยเฉพาะกับบริษัทที่ทำธุรกิจบริการ
the author

A digital marketer who has passion in social media and content marketing. He's now working with more than 30 brands in Thai Market. He's also a producer & host in a TV Program - focusing on digital trends and technology. In addition, he is also a marketing & technology blogger.