Sticky Presentations

เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนไทยเริ่มเห็นความสำคัญ และสนใจที่จะพัฒนาการนำเสนอของตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะกว่าเมื่อหลายปีก่อน เพราะความจริงในการทำงานคือ การนำเสนอที่ดี สร้างความโดนเด่นในการทำงานได้จริงๆ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นมีหนังสือด้านนี้ออกมามากขึ้น

Sticky Presentation ซึ่งเขียนโดย Ang Tian Teck ชาวสิงคโปร์ และได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ผมได้รับจากอาจารย์ระหว่างนัดเข้าไปขอสัมภาษณ์ เป็นหนังสือสั้นๆ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการพัฒนาการนำเสนอของตัวเอง โดยเฉพาะการใช้สไลด์ ผมอ่านจบระหว่างนั่งทานกาแฟ แต่ได้เกร็ดความรู้ที่น่าสนใจสามารถไปปรับใช้หลายข้อทีเดียว

Contents that shouldn’t be missed

  • SPY concept
  • การเลือกใช้รูปในการนำเสนอ
  • ตัวอย่าง ก่อน/หลัง การปรับสไลด์

The Goods

  • อ่านง่ายมาก เน้นการแสดงตัวอย่างด้วยรูปภาพ และคำสั้นๆทำให้จำง่าย
  • มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วสำหรับคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษ

Who Should Read This

  • นักเรียน นักศึกษา
  • คนเริ่มทำงานที่ต้องนำเสนอ