Leader Eat Last

Leader Eat Last

การเป็นหัวหน้าคนโดยตำแหน่งนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากมาก แต่ที่ยากคือการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งการเป็นผู้นำที่ทำให้ทีมสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นได้ คำถามที่ผู้บริหารหลายๆ คนพยายามค้นหาคือต้องทำอย่างไรถึงจะสามารถกลายเป็นผู้นำที่มีคุณภาพได้ ทำอย่างไรที่จะทำให้ทีมที่อยู่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด อะไรคือสาเหตุที่ทำให้บางองค์กรเต็มไปด้วยพลังและพนักงานพร้อมใจกับอุทิศตัวเองอย่างเต็มที่? Simon Sinek เป็นหนึ่งในนักการตลาดที่โดดเด่นในยุคนี้จากหนังสือ Start with why ก่อนหน้านี้ที่พูดเรื่องของการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ มาครั้งนี้เขาได้ถอดรหัสหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่สามารถพาทีมไปสู่การเป็นสุดยอดทีมได้ รวมทั้งการมองทะลุไปว่าผู้นำที่ดีนั้นควรมีคุณสมบัติอย่างไร อะไรที่ทำให้เกิดปัจจัยเหล่านั้น และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรที่อยากเป็นผู้นำควรจะเรียนรู้โดยเร็ว Contents that shouldn’t be missed The Goods The…

The Heart of Change

The Heart of Change

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่หลายๆ คนขยาด โดยเฉพาะกับองค์กรต่างๆ และนั่นนำมาซึ่งความกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนจะทำให้องค์กรไม่พัฒนา ไม่ปรับตัว และล้มเหลวในท้ายที่สุด เมื่อเป็นเช่นนี้ “การเปลี่ยนแปลง” จึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารจำนวนมากพยายามพลักดันให้องค์กรมีขึ้นเพื่อความอยู่รอด แต่การจะทำให้ทุกคนในองค์กรยอมเปลี่ยนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แถมถ้าดำเนินการไม่ดีแล้ว ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาภายในองค์กรเสียอีก John Kotter ได้ศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแล้วสรุปหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ผู้นำหรือผู้บริหารต่างๆ จะได้ศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์กับองค์กรของตัวเองเมื่อถึงเหตุจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง