สำเร็จได้ในแบบที่คุณเป็น

สำเร็จได้ในแบบที่คุณเป็น

เราต่างรู้ว่าแต่ละองค์กรนั้นมีนิสัยและวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน แน่นอนว่าหลายๆ คนเองก็เข้ากันได้กับองค์กร แต่บางคนก็ดูเหมือนจะเข้าไม่ได้และกลายเป็นปัญหาต่อมาว่าการที่เขาเข้ากับองค์กรไม่ได้เพราะ บ้างก็เพราะแตกต่างไป บ้างก็โดดเด่นไป บ้างก็วิธีการทำงานที่ต่างไป ฯลฯ นั้นเป็นปัญหาจริงๆ หรือเปล่า? หรือจริงๆ แล้วตัวคนๆ นั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใด แล้วพวกเขาควรจะทำอย่างไรเล่า? จะปรับตัวหรือจะควรจะเปลี่ยนที่ทำงาน?