AUDIENCE: Marketing in the Age of Subscribers, Fans and Followers

AUDIENCE: Marketing in the Age of Subscribers, Fans and Followers

การมี Social Media ทำให้นักการตลาดจำนวนมากเจอคำถามเกี่ยวกับกลุ่มคนบนโลกออนไลน์ในเรื่องการนิยามและอธิบายความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Fan Followers Visitor ฯลฯ ซึ่งบางกลุ่มก็พอจะเห็นความแตกต่างบ้าง บางกลุ่มก็อาจจะทับซ้อนและฟังดูสับสนอยู่ไม่น้อย และนั่นนำไปสู่ปัญหาในเรื่องการตีความและการทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป หนังสือ AUDIENCE: Marketing in the Age of Subscribers, Fans and Followers ของ Jeffrey K….

Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business

Socialnomics: How Social Media Transforms the Way We Live and Do Business

เมื่อโลกออนไลน์เข้าสู่ยุค Social Media แล้วเราจะเห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง นั่นเป็นคำถามที่ไม่เพียงแต่นักการตลาด แต่รวมถึงนักธุรกิจมากมายล้วนอยากหาคำตอบ Erik Qualman ซึ่งเป็นคนแรกๆ ที่จับเทรนด์ของ Social Media มาอธิบายนั้น ได้รวบรวมข้อมูลน่าสนใจ ตลอดไปจนถึงการอธิบายปรากฏการณ์ของ Social Media ต่างๆ ที่เกี่ยวโยงกับด้านธุรกิจเอาไว้ให้เข้าใจได้ง่าย

Grouped: How small groups of friend are the key to influence on the social web

Grouped: How small groups of friend are the key to influence on the social web

เมื่อโลกเปลี่ยนไปด้วย Social Network อย่าง Facebook Twitter หรือ Google+ นั่นทำให้เราเริ่มตั้งคำถามว่ารูปแบบความสัมพันธ์ของคนเราเปลี่ยนไปอย่างไร โดยเฉพาะกับกลุ่มสังคมที่เหมือนถูกย่อลงให้สามารถเชื่อมถึงกันได้ง่ายกว่าเดิม และภายใต้การเปลี่ยนแปลงนั้น มันทำให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร Paul Adams ซึ่งเป็นอดีตพนักงานของทั้ง Google และ Facebook ได้รวบรวมสถิติ ข้อมูล และสรุปแนวคิดของรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใน Social Web ไว้ให้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับนักการตลาดดิจิทัล…