The Creative Problem Solver

The Creative Problem Solver

การแก้ปัญหาที่ดีนั้น นอกจากจะต้องใช้หลักการและข้อมูลแล้ว หลายๆ ครั้งเราเองก็ต้องการวิธีแก้ปัญหาที่ไม่ใช่วิธีแบบพื้นๆ หรือการแก้ปัญหาตามขั้นตอนทั่วๆ ไปเพราะมันอาจจะทำให้เราเจอสถานการณ์ประเภททางตัน นึกไม่ออกว่าจะไปอย่างไรต่อ หรือหาคำตอบไม่ได้

Problem Solving 101: A Simple Book for Smart People

Problem Solving 101: A Simple Book for Smart People

ปัญหาเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ และการแก้ปัญหาต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าขาดการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อเข้าใจและหาวิธีแก้ที่ถูกต้อง Ken Watanabe เริ่มโจทย์จากการพยายามสร้างหนังสือที่ปลูกฝังวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดให้กับเด็กนักเรียนที่ญี่ปุ่น แต่ไปๆ มาๆ มันกลับกลายเป็นหนังสือขายดีระดับโลกที่ผู้ใหญ่ระดับนักบริหารก็ยังต้องกลับไปอ่านแล้วทบทวนว่าวิธีการแก้ปัญหาที่เราๆ ใช้กันอยู่นั้นถูกต้องอยู่หรือไม่