Business Without The Bullsh*t

Business Without The Bullsh*t

ในโลกการทำงานของบริษัท เราจะได้คนหลากหลายไม่ต่างจากตอนที่เราเรียนมัธยม หรือมหาวิทยาลัย สิ่งที่ต่างคือความสัมพันธ์มีมิติที่ซับซ้อนขึ้น หน้าที่ความรับผิดชอบก็แตกต่างตามตำแหน่ง ไม่นับรวมถึงวิธีการทำงานของแต่ละคน สิ่งที่ซ้อนไว้เบื้องหลังคำพูดและการกระทำ ถ้าไม่มีใครสอนหรือแนะนำ เราก็อาจได้เรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดต่างๆของตัวเอง

Corporate Confidential: 50 Secrets Your Company Doesn’t Want You to Know – And What To Do About Them

Corporate Confidential: 50 Secrets Your Company Doesn’t Want You to Know – And What To Do About Them

สำหรับมนุษย์เงินเดือน ความก้าวหน้า และมั่นคงในองค์กรถือเป็นปัจจัยต้นๆในการพิจารณาว่าเราจะฝากชีวิตของเราไว้ที่องค์กรไหน มีพนักงานจำนวนไม่น้อยที่หงุดหงิด หรือไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองทำงานหนัก หรือทำสิ่งที่บริษัทสนับสนุน แต่ไม่เพียงไม่ได้รับความสนใจ แต่เป็นเหยี่อในการบีบให้ออก หรือโดนจับแขวนโดยไม่รู้ตัว

Work Smarts

Work Smarts

จะดีแค่ไหน ถ้าเรามีโอกาสถามและขอคำแนะนำ CEO ระดับโลกเพื่อเรียนรู้เทคนิค และวิธีคิด สำหรับใช้พัฒนาการทำงานของเรา? Betty Liu พิธีกรสาวจากช่อง Bloombergs ซึ่งมีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงทั่วโลกมากมาย ก็คิดว่าคนไม่น้อยอยากรู้เคล็ดลับในการไต่บันไดทางอาชีพที่ไม่มีโอกาสถาม จึงเป็นที่มาของหนังสือ Work Smarts: What CEOs Say You Need to Know to Get Ahead…

ZOOM

ZOOM

การเรียนรู้บทเรียนชีวิตและหาแรงบันดาลใจที่ดีอย่างหนึ่งคือการประวัติชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จ แต่หลายครั้งที่บุคคลที่เราอ่านนั้นยังรู้สึกว่าไกลตัว หรือเป็นคนรุ่นก่อนที่สถานการณ์อาจไม่เหมือนกับปัจจุบัน Zoom: Surprising ways to supercharge your career โดย Daniel Roberts เป็นหนังสือที่เล่าประวัติจากการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง 27 คน จาก Fortune 40 Under 40 ซึ่งเป็นที่รู้จักผ่าน impact ที่เขาได้สร้าง ไม่ว่าจะเป็นการก้าวสู่…