PresentationZen Design

PresentationZen Design

นอกจาก Presentation Zen ที่ผมได้แนะนำไปแล้ว Garr ยังมีหนังสืออีกเล่มที่เจาะลึกในการออกแบบ Slide ซึ่งก็คือ PresentationZen Design เล่มนี้ เช่นกันสำหรับคนที่เห็นความสำคัญของการ Present ผมขอแนะนำให้เป็นซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นหนังสืออ้างอิงติดตู้หนังสือไว้เป็นอย่างยิ่ง

Presentation Zen

Presentation Zen

Presentation Zen เล่มนี้ผมได้ตามตั้งแต่ยังตั้งไข่อยู่ใน Blog ของคุณ Garr Reynolds เมื่อหลายปีมาแล้ว พอได้อ่านครั้งแรกก็รู้สึกไม่ผิดหวังกับเนื้อหา และการออกแบบของหนังสือเล่มนี้เลย ในวงการการ Presentation ผมยกให้คุณ Garr เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกคนหนึ่ง เล่มนี้ไม่ต้องแนะนำมาก สำหรับคนที่เห็นความสำคัญของการ Present ผมขอแนะนำให้เป็นซื้อหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นหนังสืออ้างอิงติดตู้หนังสือไว้เป็นอย่างยิ่ง