Wine Bar Theory

Wine Bar Theory

พูดถึงการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ปัจจุบันมีหนังสือธุรกิจมากมายที่นำเสนอโมเดล หรือทฤษฏีใหม่ๆ ซึ่งดูยุ่งยากซับซ้อน จนหลายคนคิดว่าถ้าการทำธุรกิจ หรือทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องเข้าใจเรื่องซับซ้อนขนาดนั้น คงยากที่จะประสบความสำเร็จ ถ้ามีคนที่เข้าใจ และอธิบายเรื่องธุรกิจให้เข้าใจง่ายๆก็คงดี

Essential Business Networking

Essential Business Networking

พูดถึงการทำความรู้จัก และสร้าง network สำหรับชีวิตการทำงาน หลายคนอาจคิดว่าไม่สำคัญ หรือไม่รู้จะเริ่มอย่างไร Essential Business Networking เขียนโดย Andrea Nierenberg เป็นหนังสือเล่มไม่หนา รวมเทคนิคต่างๆ สั้นๆ เอาไปใช้ได้ไม่ยาก สำหรับคนที่สนใจอย่างพัฒนาทักษะทางด้านนี้ หนังสือแบ่งออกเป็น 7 บท เริ่มจาก mindset ไปจนถึงวิธี สถานที่ และเทคนิคในการแนะนำตัวเอง…

Management Tips: From Harvard Business Review

Management Tips: From Harvard Business Review

การเป็นผู้บริหารนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่หลายๆ คนคิด เพราะการบริหารนั้นไม่ใช่การลงมือทำงานเอง แต่เป็นการบริหารทีมงานและองค์กรเพื่อให้ได้งานอย่างที่ผู้บริหารวางแผนไว้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีทักษะ ความรู้ และมุมมองที่ต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติการอยู่พอสมควร ผู้บริหารหลายคนจึงมักพยายามหาหนังสือและเทคนิคต่างๆ มาเสริมให้กับตัวเองเนื่องจากความรู้หลายๆ นั้นไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษา หลายอย่างเป็นความรู้จากประสบการณ์ทำงานเสียด้วย