Under New Management

ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ รอบตัวในรอบ 10-20 ปีที่ผ่านมา เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือที่ออกรุ่นใหม่แทบจะทุกปี โปรแกรมที่เราใช้ยังมีอัพเดตเวอร์ชั่นใหม่ๆ อยู่ตลอด แต่ถ้าเรามองดูวิธีการบริหารองค์กร กลับแทบไม่มีอะไรใหม่ตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว! จึงน่าตั้งคำถามว่าการบริหารองค์กรที่ใช้อยู่เหมาะสมกับลักษณะงานในปัจจุบันมากน้อยแค่ไหน และถ้าไม่เหมาะมีวิธีการบริหารแบบใหม่อย่างไรที่น่าสนใจ และได้ผลดีกว่าแบบเดิมบ้าง?

Under New Management: How Leading Organizations Are Upending Business as Usual เขียนโดย David Burkus นำเสนอมุมมองต่อการบริหารงานในรูปแบบใหม่ ในหัวข้อต่าง ๆ 13 หัวข้อ 13 บท ซึ่งทำให้เราย้อนกลับมามองวิธีที่เราใช้ และเปิดมุมมองความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนให้ระบบการทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Contents that shouldn’t be missed

  • ทำไมอีเมลถึงลดประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การให้ทีมช่วยในการสัมภาษณ์งาน
  • การบริหารงานโดยไม่มีผู้จัดการ

The Goods

  • เนื้อหาทันสมัย และโดนกับองค์กรส่วนใหญ่
  • มีตัวอย่างองค์กรที่ปรับใช้วิธีใหม่และประสบความสำเร็จอย่างละเอียด
  • หัวข้อจบในบท สามารถเลือกอ่านเฉพาะหัวข้อที่สนใจได้

Who Should read this

  • ผู้จัดการ ผู้บริหาร
  • HR
  • คนที่สนใจการบริหารองค์กรแบบใหม่